לוגו סופי2

סמל קדימה צורן

 

 

 

 

 

אורחות חיים בתיכון עודד

 

אנו שואפים כי בבית ספרנו תשרור אווירה חמה ואוהבת שבה הילדים ירגישו ביטחון, אתגר, מעורבות, יכולת להשפיע והרגשת שייכות בצד שמירת נהלים, סדר, משמעת וגבולות. בוגרינו יהיו בעלי חוסן נפשי, אמון, הערכה, הכוונה עצמית ונתינה. צוותי המורים, העובדים והתלמידים יקיימו אורחות חיים של שיתוף פעולה, אהבה, שייכות ונתינה לקהילה. אנו שואפים להוות דוגמה ליוזמה, לחדוות יצירה, למצוינות ולתהליכי הוראה ולמידה המובילים לשיפור מתמיד ולהישגים לימודיים. נצייד את בוגרינו בארגז כלים המתאים להתמודדות ולהשתלבות מוצלחת על פי בחירתו, שאיפותיו  ויכולותיו של התלמיד בקהילה, בצבא ובמדינה.
בית הספר יהווה תשתית לשוויון ואחווה בקדימה-צורן.

אנו מאמינים כי הקפדה על הכללים תעזור ליצור סביבה לימודית-חברתית בטוחה ואיכותית יותר, כמו-כן תהווה קרקע פורייה להצלחת התלמידים הן במישור הלימודי-הפדגוגי והן במישור החינוכי-הערכי.

ראוי לציין כי כללי ההתנהגות נוסחו כחלק מתפיסה זו במאמץ משותף על ידי נציגי המורים, ההורים והתלמידים.

תלבושת אחידה והופעה נאותה – מעודכן

תלמידים יגיעו לביה"ס (מבנה וחצר) בלבוש הולם המכבד את עצמם ואת ביה"ס.
תלמידים שיגיעו לשיעור ללא תלבושת הולמת ועל פי הכללים המופיעים מטה לא יורשו להיכנס לשיעור, לתלמידים תרשמנה היעדרות מהשיעור והערת תלבושת, כמו כן ציון ההתנהגות  בתעודה ייפגע.
התלבושת הינה חובה גם בפעילויות חוץ בית ספריות.
ההופעה בהתאם לכללים הבאים:

 • חולצת טי-שירט בעלת צווארון עגול, צווארון בצורת "וי" או חולצת פולו חלקה בכל הצבעים מוטבעת בסמל בית הספר.
 • בחורף ניתן ללבוש סוודר או מיזע (סווטשרט) חלק בלבד. מתחתיו יש ללבוש חולצת בית ספר.
 • נעליים סגורות וסנדלים (שאינם פתוחים מאחור).
 • מכנסיים קצרים באורך אמצע אגודל.
 • באירועים רשמיים (טקסים, ימי זיכרון וכדומה) יש ללבוש חולצת בית ספר לבנה.
 • בשיעור חינוך גופני: הופעה בתלבושת ספורט מלאה ע"פ הנחיות המורים (חולצה בעלת סמל ביה"ס).
 • אין להגיע בחולצות גזורות.
 • חולצות ייחודיות המונפקות על ידי כיתה או על ידי שכבה (בהסכמת הצוות החינוכי) חייבות להיות חלקות בחזית ולשאת את סמל בית החינוך.


בטיחות ובטחון

אלימות מכל סוג שהוא תתקבל בבית הספר באפס סובלנות ותגרור אחריה ענישה חמורה ומיידית.

א. אין לקיים כל פעילות המסכנת את בטיחות התלמידים ושלומם הן בבית הספר והן בפעילות חוץ בית ספרית. חל איסור מוחלט להחזיק, להכניס ולהפעיל חפצים מסוכנים, כגון כלי נשק, סכינים, אולרים, נפצים וכל כלי חד אחר. חפצים אלה יוחרמו, והעבריין יעמוד בפני בירור משמעתי.

ב. אין לשחק משחקי הגרלה או הימורים בחצר בית הספר ובמבניו .

ג. חל איסור להביא ו/או לשתות משקאות אלכוהולים בבית הספר ובפעילות חוץ בית ספרית.

ד. עפ"י חוזר מנכ"ל חל איסור על עישון בכל תחומי ביה"ס, ובפעילויות חוץ בית ספריות, כגון: טיולים, סיורים, מסיבות, ימי עיון וכו'.

ה. אין לדחוף, לרוץ בפראות, או לעשות כל מעשה קונדס הן בבית ספר והן מחוצה לו בעת פעילות חוץ בית ספרית.

ו. אין להשליך שקיות מים או כל חפץ אחר במתכוון או כמעשה קונדס בכל שטח ביה"ס ובכל פעילות חוץ בית ספרית.

ז. חל איסור לקפוץ מעל גדרות בית הספר. הכניסה והיציאה הם דרך השערים בלבד.

ח. אין להזמין או להיפגש עם זרים ו/או אורחים בתוך שטח בית הספר.

ט. יש להישמע להוראות המאבטחים ולהזדהות בהתאם לצורך.

י. רכז הביטחון והמאבטחים רשאים לבדוק בתיקיהם של התלמידים בעת הצורך.

יא. על התלמידים להישמע להוראות כל אנשי הסגל בבית הספר, גם אם הם אינם מלמדים אותם באופן אישי.

יב. תלמידים שיגרמו נזק לרכוש ביה"ס צפויים לצעדים משמעתיים, ויידרשו לשלם עבור תיקון הנזק.

יג. תלמיד לא יעזוב את שטח ביה"ס בלי טופס יציאה חתום מהמזכירות המותנה באישור הורים.

יד. ההגעה לפעילויות בית ספריות אשר מתקיימות מחוץ לכתלי בית הספר (למשל במתנ"ס) ברכב ממונע או באופניים אסורה בהחלט. תלמיד שלא יישמע להוראות, תיאסר כניסתו לאירוע, ויינקטו נגדו צעדי משמעת נוספים.


עדכונים בשינויי מערכת

ההודעות על שינויים במערכת הלימודים ליום המחרת יתפרסמו מדי יום ביומו באתר בית הספר. על התלמידים מוטלת האחריות להתעדכן בתוכנן של ההודעות מדי יום ביומו בשעות הערב וגם בבוקר לפני היציאה לביה"ס.

נוכחות

נוכחותם של התלמידים בכל השיעורים מהווה תנאי בסיסי להצלחתנו ברמה הלימודית-הפדגוגית וגם ברמה החינוכית-הערכית. בנוסף השתתפות בטקסים ובפעילויות בתוך בית הספר ומחוצה לו היא חלק חשוב ביותר מהתוכנית הלימודית-החינוכית, לכן היעדרות מהפעילויות הללו תיחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, תקבל ביטוי בתעודה ותטופל ע"פ שיקולי ההנהלה.

בעת הערכת ההישגים במחצית יילקחו בחשבון ההיעדרויות הלא מוצדקות על פי החישוב הבא:

 1. תלמיד שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל – לא יופחתו לו נקודות.
 2. תלמיד שנעדר מעל 15% משעות ההוראה בפועל ועד 20% – יופחתו לו 5 נקודות מהציון.
 3. תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25% – יופחתו לו 7 נקודות מהציון.
 4. תלמיד שנעדר מעל 25% משעות ההוראה בפועל ועד 30% – יופחתו לו 9 נקודות מהציון.
 5. תלמיד שנעדר מעל 30% משעות ההוראה בפועל במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך בתעודה.

להלן היעדרויות שיוכרו כמוצדקות ולא יילקחו בחשבון לחישוב ציון המחצית על פי חוזר מנכ"ל:

א.   היעדרות בשל אבל של קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל של קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית)

ב.   היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד

ג.   היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון)

ד.   היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית ספר

ה.   היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר (תורנויות וכד')

ו.    היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה (יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת)

ז.    היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים)

ח.   היעדרות מיומיים ומעלה בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא)

ט.   היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה הכרונית).

 

 • חובת התלמיד לעדכן מראש את מחנך הכיתה על כל היעדרות עתידית שידועה מראש בכדי שתאושר.
 • אישורי היעדרות יוגשו למזכירת ביה"ס עד שבועיים ימים ממקרה החיסור.

 

הרכב הציון בתעודה

באחריות כל מורה ליידע את תלמידיו בהרכב ציון המחצית במקצועו בתחילת השנה. כל ציון סופי יכיל רכיב "תלמידאות" ששיעורו ייקבע ע"י רכזי המקצוע.

 • ערעור על ציון ייעשה באמצעות פניה מנומקת במשו"ב למורה המקצועי ולרכז המקצוע.

כללי התלמידאות

 • נוכחות
 • הגעה לשיעור בזמן
 • הכנת שיעורי בית
 • התנהגות נאותה בשיעור

 

כללים להתנהגות בזמן השיעור

 • הישמעות להוראות המורה בכיתה
 • קבלת המורה בתחילת שיעור בעמידה עם ציוד על השולחן. ישיבה במקומות רק באישור המורה
 • הקשבה ולמידה
 • השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה בצורה מכובדת ומנומסת
 • מילוי מטלות הניתנות בשיעור
 • אין לאכול בזמן השיעור אלא באישור המורה
 • אין להשתמש במכשיר טכנולוגי מסוג כלשהו, אלא אם כן אושר מראש על-ידי המורה בכיתה

בהתייחס לטלפון נייד, יש להשאיר את המכשיר בתיק במצב שקט. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה.

אכיפה:

 • במקרה של שימוש בטלפון נייד ו/או מכשיר טכנולוגי אחר בניגוד לתקנון, התלמיד יפקיד את המכשיר במזכירות במקום קבוע, נעול ובטוח. המכשיר יוחזר בשעה 14.00 לידי התלמיד או לידי הוריו. בכל מקרה של הבאת מכשיר טכנולוגי, בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאובדנו או לגניבתו.
 • תלמיד שייסרב להישמע להוראות המורה באשר לכללי ההתנהגות בשיעור, יתבקש לעזוב את השיעור ולהמתין ליד החדר של מרכזת השכבה. לימודיו במקצוע יופסקו עד לקיום שיחת משמעת עם המורה המקצועי ועם המחנך. במקרים מסוימים יתבקשו להגיע לשיחה גם הורי התלמיד.
 • תלמיד שיסרב להישמע להוראת המורה לצאת מן הכתה יופסקו לימודיו ליום לימודים אחד, והוא יוזמן לוועדת משמעת.

איחורים – מעודכן

יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

 • איחורים עד עשר דקות – התלמיד ייגש להירשם על איחור במזכירות אצל מיטל (במידה ומיטל לא נמצאת עליו לפנות לאסנת או לליאת), יקבל ממנה אישור בכתב ויגיש אותו למורה המלמד בכיתה.
 • במידה והתלמיד צבר 6 איחורים במחצית, לא תאושר כניסתו לשיעור והוא יאלץ להמתין בחוץ עד לתחילת השיעור הבא.
 • התלמיד נדרש להגיש למורה בכיתה אישור מזכירות בכתב גם במקרה שמדובר באיחור מוצדק. בתום השיעור ייגש התלמיד להסביר את האיחור למורה, ובהתאם להחלטת המורה האיחור יבוטל או יישאר בתוקף.
 • איחורים מעל עשר דקות – התלמידים לא יורשו להיכנס לשיעור ותירשם להם היעדרות במשו"ב. התלמידים ייכנסו לכיתה בתחילת השיעור הבא במערכת.

 

הפרעות במהלך שיעור

א. מורה רשאי לרשום לתלמיד הפרעה במשו"ב עבור כל אירוע שבו התלמיד מפריע למהלך התקין של השיעור.

ב. תלמיד שנרשמו לו  4 הפרעות – יישלח מכתב אזהרה להוריו, והציון בהתנהגות יירד.

ג. תלמיד שנרשמו לו 6 הפרעות – יושעה מביה"ס ליום אחד, ותיערך בעבורו ועדת משמעת אצל מרכזת השכבה. ההורים יזומנו לוועדת המשמעת על פי שיקול הדעת של מרכזת השכבה.

ד. הרשמה על הפרעה במשו"ב ניתנת לביטול ולמחיקה עפ"י שיקול דעתו של המורה.

ועדת משמעת

ועדת המשמעת תתכנס לשם בירורים משמעתיים לדיון בעבירות על התקנון ובגילויי אלימות. ועדת המשמעת תורכב ממרכזת השכבה, היועצת, מחנך הכיתה והתלמיד (הורים על פי שיקול דעת). במידת הצורך ישתתפו בעלי תפקידים נוספים מביה"ס או מחוצה לו.

בחנים

א.  מספר הבחנים מוגבל ל-1 ביום.

ב. בחנים לא יתקיימו במקרים הבאים: ביום שבו מתקיים מבחן, בשלושה ימים לפני מתכונת וביום שאחרי מבחן מתכונת.

ג. יש להחזיר בחנים מתוקנים תוך שלושה שבועות ממועד קיומם.

מבחנים – מעודכן

 • לוח המבחנים הרשמי המתפרסם באתר ביה"ס הוא לוח המבחנים המחייב מורים ותלמידים כאחד.
 • אחראית מערכת ונציגי מועצת התלמידים אחראים לתכנון לוח המבחנים ולפרסומו בתחילת כל סמסטר. כל שינוי בלוח המבחנים חייב לקבל את אישורו של מרכזת השכבה והמורה המקצועי.
 • נציגי מועצת התלמידים יהיו שותפים להרכבת לוח המתכונות לקראת בחינות הבגרות.
 • המורה ימסור לתלמידיו את החומר למבחן לפחות שבוע מראש.
 • מספר המבחנים המתקיימים בשבוע אחד לא יעלה על שלושה, ולא יתקיים יותר ממבחן אחד ביום.
 • יש להחזיר מבחנים מתוקנים תוך שלושה שבועות ממועד קיומם.
 • ניתן לערער על ציון מבחן ע"פ נוהל ערעור על ציון מבחן (הנוהל יפורסם באתר בית הספר)
 • מועדי ב' לתיקון ציון יתאפשרו ע"פ נוהל מועד ב' (נוהל מועדי ב' יפורסם באתר בית הספר)
 • על התלמידים להיות נוכחים בכל שעות הלימוד בבית הספר ביום המבחן וביום שלפניו, אחרת לא יוכלו לגשת למבחן, היה ונבחנו, מבחנם לא ייבדק. הדבר תקף כמובן גם למבחני מועד ב'.

מקרים אשר אינם מוזכרים בתקנון יטופלו ע"פ חוזר מנכ"ל וע"פ

שיקול דעת צוות ביה"ס.