דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית (סמל שאלון: 091580).

על המקצוע: דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית הינו מקצוע בין תחומי וחדשני אשר נלמד בשפה האנגלית, שפת הדיפלומטיה. באמצעות טכנולוגיות המאה ה-21 ולמידה חווייתית בכיתות, ירחיבו ויעמיקו התלמידים גם את ידיעותיהם בתחומי דעת שונים וגם ירחיבו ויעמיקו את רמת האנגלית שלהם בהבעה בעל- פה, בקריאה ובכתיבה. התלמידים ילמדו נושאים חברתיים ותרבותיים הקשורים לעולמם ולעולם הגלובלי. בתהליך הלמידה יעשו התלמידים שימוש מושכל במקורות ידע, יפתחו חשיבה ביקורתית ומעורבות חברתית, ישתתפו בפורומים ומפגשים מקוונים עם תלמידים ממקומות שונים בארץ ובעולם. מקצוע הדיפלומטיה נחשב כמקצוע מורחב לכל דבר ועניין ועומד בחובת מקצוע מורחב לצורך זכאות לבגרות ללא תלות בהרחבה נוספת.

למי מיועד המקצוע? המקצוע מיועד לתלמידים הנבחנים באנגלית כמקצוע חובה ברמת 5 יח"ל.  המקצוע מתאים לתלמידים בעלי עניין וסקרנות אשר רוצים להרחיב את ידיעותיהם בנושאים אשר מאתגרים את עולמנו היום.

למה כדאי ללמוד במגמה? לימודים אלה יעצימו את התלמידים ויעודדו אותם להתחבר עם אנשים מתרבויות שונות ובעלי דעות שונות בצורה דיפלומטית, וכל זאת בשפה האנגלית

מה כוללים הלימודים?

מיומנויות התקשורת

  • לימודי הבסיס.
  • יח"ל – 3.
  • שעות לימוד – 270 אשר מהווה 60% מהציון הסופי.
  • ההערכה היא חיצונית בכיתה י"ב.
  • התכנים הלימודיים יתמקדו בדיפלומטיה, רב-תרבותיות, מסרים סמויים במדיה, התבוננות באקטואליה, אתיקה, סגנונות מנהיגות, בניית צוותים וניהולם.

לימודי הרחבה

  •  יח"ל- 2
  • שעות לימוד – 180 אשר מהווה 40% מהציון הסופי
  • ניהול סכסוכים ויישובם
  • ההערכה היא בית ספרית.
  • התכנים הלימודיים בניהול סכסוכים ויישובם יתמקדו בהבנת הגורמים העומדים בבסיסו של סכסוך, ובנוסף, יישמו התלמידים תהליכי קבלת החלטות.

להלן טבלה המפרטת את הרכב המקצוע:


פרק בסיס                                      הרחבה

מיומנויות התקשורת סמל שאלון 091381          ניהול סכסוכים ויישובם סמל שאלון 091283

3 יח"ל                                                             2 יח"ל

שלש ש"ש בכיתות י' – י"ב                                שלש ש"ש בכיתות י"א – י"ב

60% הערכה חיצונית                                      40% הערכה בית ספרית


פוסטים של המגמה