חומר למבחן מעבר לבוגרי י'

מבחן המעבר יתקיים ביום שלישי בתאריך 29/08/2017

להלן רשימת נושאי הלימוד לקראת מבחן המעבר ל – 5 יח"ל

גיאומטריה
קטע אמצעים במשולש, קטע אמצעים בטרפז ומפגש תיכונים, שטחים, משפט פיתגורס, בעיות לחזרה, משפט תלס והרחבותיו, המשפט ההפוך למשפט תלס, משפט חוצה זווית והמשפט ההפוך, דמיון משולשים, מעגל: הגדרה, זוויות מרכזיות, קשתות מיתרים, האנך ממרכז המעגל למיתר, מיתרים שווים ומרחקם ממרכז המעגל, מרחקים של מיתרים ממרכז המעגל (אי-שיוויונים), זווית היקפית, המשיק למעגל, שני משיקים, זווית בין משיק ומיתר, מעגל חוסם משולש, מעגל חסום במשולש, מרובע חסום במעגל, מרובע חוסם מעגל, שני מעגלים, מעגל – בעיות עם שטחים של משולשים ומרובעים ומשפט פיתגורס, בעיות עם דמיון משולשים, תלס, חוצה זווית, יחסי שטחים, פרופורציות במשולש ישר זווית ובעיות חזרה עם מעגלים. כל עבודת פסח.

פירוט בתוכן העניינים בכרך א'.

טריגונומטריה
משולש ישר זווית – סינוס, קוסינוס, טנגנס, קוטנגנס,  קטעים מיוחדים במשולש, משולש שווה שוקיים,  בעיות עם נעלמים ויחסים,  שטח משולש,  בעיות עם פרמטרים,  מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע, טרפז, דלתון,  שטח מרובע עפ"י אלכסונים והזווית שביניהם,  משולש ישר זווית – בעיות לחזרה.

משפט הסינוסים – בעיות עם מספרים, בעיות עם נעלמים ויחסים, בעיות עם שטח משולש, משולשים – בעיות עם פרמטרים, בעיות עם מרובעים, בעיות לחזרה.

משפט הקוסינוסים – בעיות עם מספרים, בעיות עם שטח משולש,  בעיות עם נעלמים ויחסים, משולשים – בעיות עם פרמטרים, בעיות עם מרובעים, בעיות לחזרה.

זהויות טריגונומטריות – זהויות יסוד וזהויות של זוויות מיוחדות.

פירוט בתוכן העניינים בכרך ב'.

אנליזה – פונקציה פולינום
כל הנושאים מכרך ב' עמוד 772-917.
אנליזה – פונקציה רציונלית
כל הנושאים מכרך ב' עמוד 1127-1210
אנליזה – פונקציית שורש
כל הנושאים מכרך ב' עמוד 1047-1096 + דפי התרגול שחולקו בכיתה
טכניקה אלגברית, אי-שיווינים וחקירה ממעלה ראשונה
כל הנושאים מכרך א' עמוד 147-280

חומר למבחן מעבר לבוגרי י'

מבחן המעבר יתקיים ביום שלישי בתאריך 29/08/2017

להלן רשימת נושאי הלימוד לקראת מבחן המעבר ל – 4 יח"ל

גיאומטריה של המישור
קטע אמצעים במשולש, קטע אמצעים בטרפז ומפגש תיכונים, שטחים, משפט פיתגורס, בעיות לחזרה, משפט תלס והרחבותיו, המשפט ההפוך למשפט תלס, משפט חוצה זווית והמשפט ההפוך, דמיון משולשים, מעגל: הגדרה, זוויות מרכזיות, קשתות מיתרים, האנך ממרכז המעגל למיתר, מיתרים שווים ומרחקם ממרכז המעגל, מרחקים של מיתרים ממרכז המעגל (אי-שיוויונים), זווית היקפית, המשיק למעגל, שני משיקים, זווית בין משיק ומיתר, מעגל חוסם משולש, מעגל חסום במשולש, מרובע חסום במעגל, מרובע חוסם מעגל, שני מעגלים, מעגל – בעיות עם שטחים של משולשים ומרובעים ומשפט פיתגורס, בעיות עם דמיון משולשים, תלס, חוצה זווית, יחסי שטחים, פרופורציות במשולש ישר זווית ובעיות חזרה עם מעגלים. כל עבודת פסח.

פירוט בתוכן העניינים בכרך א'.

טריגונומטריה
כל התרגילים ללא פרמטרים.

משולש ישר זווית – סינוס, קוסינוס, טנגנס, קוטנגנס,  קטעים מיוחדים במשולש, משולש שווה שוקיים,  שטח משולש,  מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע, טרפז, דלתון,  שטח מרובע עפ"י אלכסונים והזווית שביניהם,  משולש ישר זווית – בעיות לחזרה.

משפט הסינוסים – בעיות עם מספרים, בעיות עם שטח משולש, בעיות עם מרובעים, בעיות לחזרה.

משפט הקוסינוסים – בעיות עם מספרים, בעיות עם שטח משולש,  בעיות עם מרובעים, בעיות לחזרה.

פירוט בתוכן העניינים בכרך ב'.

אנליזה – פונקציה פולינום
כל הנושאים מכרך ב' עמוד 772-917.
אנליזה – פונקציה רציונלית
כל הנושאים מכרך ב' עמוד 1127-1210
אנליזה – פונקציית שורש
כל הנושאים מכרך ב' עמוד 1047-1096
טכניקה אלגברית, אי-שיווינים
כל הנושאים מכרך א' עמוד 147-252
גיאומטריה אנליטית
כל הנושאים מכרך א' עמוד 54-122. כולל עבודת פסח ודפי התרגול שניתנו במהלך השנה.

חומר למבחן מעבר לבוגרי כיתות ט'

מבחן המעבר יתקיים ביום שלישי בתאריך 29/08/2017

להלן נושאי הלימוד שלמדתם במהלך כיתה ט' ועליהם תיבחנו במבחן המעבר:

אלגברה חוקי חזקות
נוסחאות הכפל המקוצר
פירוק לגורמים (הוצאת גורם משותף, פירוק לקבוצות, טרינום ונוסחאות הכפל המקוצר)
פתרון משוואות ממעלה ראשונה וממעלה שנייה
פתרון מערכת משוואות ממעלה ראשונה וממעלה שנייה
פתרון משוואות באמצעות פירוק לגורמים
שברים אלגבריים (צמצום, כפל וחילוק של שברים אלגבריים)
  אי-שוויונות  ממעלה ראשונה ושנייה
פונקציות הפונקציה הקווית
הפונקציה הריבועית (ייצוגים שונים של הפונקציה הריבועית וחקירה של פונקציה ריבועית)
חיתוך בין קו ישר ופרבולה
חיתוך בין שתי פרבולות
אי שוויון ריבועי
אורכי קטעים וחישובי שטחים
גיאומטריה משפחת המרובעים: מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע, דלתון, טרפז כולל קטע אמצעים בטרפז
משולש – חפיפת משולשים, סכום זוויות במשולש, משולש שווה שוקיים, משולש ישר זווית, קטע אמצעים במשולש, דמיון משולשים, תכונות ומשפטים.

שיעורים פרטיים במתמטיקה - ח י נ ם !

מיזם השיעורים הפרטיים של משרד החינוך

תלמידים והורים יקרים,

משרד החינוך מציע לתלמידים שעורים פרטיים במתמטיקה בחינם במסגרת מיזם השעורים הפרטיים ברשת.
(המיזם קיים גם במקצועות אנגלית ולשון).

התמיכה ניתנת על ידי מורים מוסמכים ובעלי ניסיון או על ידי מורים שהוכשרו באופן מיוחד לטובת המיזם, אשר נבחרו ואושרו בתיאום עם הפיקוח על המתמטיקה.

השעורים ינוהלו במרכז תגבור ולמידה מקוון שהוקם על ידי המשרד במטרה לתת מענה וסיוע לכל תלמיד הרוצה לשפר את הישגיו הלימודיים.

השירות ניתן, כאמור, ללא עלות לתלמידי כיתות ז' – יב' וניתן בשני מודלים:

הזמנה מראש של שעור פרטי on-line בנושא בו התלמיד/ה זקוק/ה לתמיכה.
עזרה מיידית של 15 דקות במידה ותלמיד/ה נתקל/ה בבעיה במהלך למידה בבית.
המערכת פועלת בין השעות 16:00-21:00 והכניסה אליה תתבצע באמצעות ססמאות IDM של הילדים. ססמאות אלה קיימות במערכות המשרד וניתנות להפקה במזכירות בית הספר או באופן אישי בפניה לתמיכה עם הכניסה למערכת ולחיצה על כפתור "התחברות" (מוקד ססמאות -03-9298888).

ניתן להשתמש במערכת באמצעות מחשב או טאבלט נתמכי אנדרואיד ובדפדפן כרום בלבד, ניתן להזמין שעורים גם באמצעות טלפון חכם. יש צורך בחיבור יציב (לא סלולרי) לרשת האינטרנט וכן באזניות ומיקרופון (במידה ומדובר במחשב נייד – גם האזניות של הטלפון מתאימות).

המורים והמערכת זכו לביקורות נלהבות של אלפי התלמידים שהשתמשו בה עד כה.

אנו מזמינים אתכם להיכנס ולהתרשם ולעודד את ילדיכם להשתמש במשאב משמעותי זה לשיפור הישגיהם הלימודיים.