• ההרשמה למועדי ב' תעשה על ידי מילוי טופס מקוון בקישור שישלח על ידי רכזת השכבה והמחנכים לתלמידים.
 • כל תלמיד זכאי לגשת ל 3 בחינות לכל היותר (כולל מועד ב' בהיסטוריה)
 • התאריך האחרון לרישום הוא יום ראשון 28 במאי.
  למעט היסטוריה עד ה 16.5 ואשכול א' שיכולים להירשם עד ה 4.6
 • ניתן לבטל את ההרשמה למועד ב' עד 48 שעות לפני הבחינה – דרך הקישור. תלמיד שנרשם, לא דאג לבטל הרשמתו ולא ניגש למועד ב' – לא יוכל לגשת למועד ב' נוסף באותה מחצית.
 • רק תלמיד שנרשם לבחינה במועד ב' יוכל להיבחן. לכל תלמיד שנרשם יוכן מראש טופס בחינה עם שמו.
 • המבחן יתקיים בשעות 6-7, ביטולי שיעורים יקבעו על פי שיקול אחראית מערכת ובהתאם למספר הנבחנים בכל מקצוע.
 • הציון הקובע הוא הציון במועד ב' במידה והציון במועד ב' הוא הציון הגבוה. במידה והציון במועד ב' נמוך יותר הציון הקובע יהיה ממוצע של ציון מועד א' ומועד ב'.
 • הגשת מבחן ריק דינה כקבלת ציון 0 במבחן.
 • החומר למבחן הוא חומר מצטבר עד החומר של המבחן האחרון או לפי החלטה אחרת של רכז/ת המקצוע/מגמה.
 • על התלמידים להיות נוכחים בבית הספר ביום המבחן וביום שלפניו אחרת לא יוכלו לגשת.

למועד ב', ניתן להירשם לשלושה מבחנים לכל היותר