לקראת המבחן המסכם יש ללמוד ולתרגל מתוך מאגר התרגילים בחוברת 801.

  1. גיאומטריה אנליטית
  2. קריאת גרפים
  3. סטטיסטיקה
  4. הסתברות
  5. פרבולות
  6. טריגונומטריה

ב ה צ ל ח ה !
צוות מתמטיקה

 

שאלון פנימי 035183 (801)

במהלך כיתה י' יתקיים מבחן סיכום פנימי בנושאי הלימוד של שאלון 035183. מבחן זה מהווה 25% מציון הבגרות.
זמן הבחינה בשאלון 035183 (801) הוארך ויהיה החל ממועד חורף תשע"ו שעה וחצי.

להלן מספר קישורים רלוונטיים:

נוסחאון 3 יח"ל

נוסחאון 3 יח"ל מורחב

מאגר שאלון 801 משרד החינוך

שאלוני בגרות במתמטיקה